طبق آمار، بیشتر جوانان از کیف پول های الکترونیکی استفاده می­کنند

طبق آمار، بیشتر جوانان از کیف پول های الکترونیکی استفاده می­کنند
کیف پول های موبایلی استقبال خیلی زیادی میان جوانانی که حساب بانکی دار...